הי המטרה של הפוסט הזה הוא לספק מידע לגרפיקאים לגבי גדלים וסוגי קבצים

לוגו
רוחב עד 250 פיקסלים גובה 100 לוגו צריך להיות על רקע שקוף

באנר עליון
רוחב 2000 גובה בין 400 – 500 פיקסלים

אותו באנר יש להכין לתצוגת מובייל ברוחב 400 פיקסלים וגובה בהתאם בין 100 ל 150 פיקסלים

 

תמונת צד לאגנדה 

רוחב 140 גובה 70

תמונות מרצים
רוחב 270 גובה 300 – המידות יכולות להיות שונות אולם כולם בגודל אחיד

תמונות צד
רוחב 600 גובה בהתאם לטקסט

גלריה – אלבום תמונות
גודל אחיד – התמונות יפתחו לגודל מלא בלחיצה על התמונ
יחס מומלץ 4 רוחב 3 גובה
גודל מומלץ מינימום רוחב 600 פיקסל

לוגו ספונסרים
רוחב 300 גובה 160 דיפולט
ניתן להעלות גדלים שונים אולם אחידים
בלוגויים על עימוד שונה נניח לוגו לרוחב ולוגו לגובה מומלץ לבצע "יישור" למרכז