Menu

תודה

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות שיעזרו לך להתגבר על סוגיות נפוצות

חבילות ומסלולים

אפשר לפתוח ולשלם עבור טופס בודד או לרכוש חבילת טפסים או חשבון ללא הגבלה.

יש לנו שלוש רמות טפסים ותוספות החבילה קובע עד כמה אנשים ניתן לרשום בטופס, מספר שדות קלט, האם ניתן לחבר לחשבון סליקה טופס בסיסי עד 350 נרשמים , עד 20 שדות קלט דינמיים.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות