Menu

תודה

הגדרות אתר משולב

ההגדרות הראשוניות של אתר הכנס נעשות בטופס הרישום.
אתר הכנס מהווה הרחבה של הטופס ולכן הגדרות כמו שפת האתר נקבעות על ידי הגדרות הטופס. דברים נוספים הנקבעים בטופס הם לוגו ובאנרים.

כדי לבצע הגדרות של האתר יש להכנס למערכת הניהול לפרק WEBSITE לפרק פרטי האירוע (Event Detailes )

אנו נגדיר את הדברים הבאים:
כותרת האירוע
תיאור האירוע
יום וזמן תחילת האירוע
יום וזמן סיום האירוע
מיקום האירוע
אזור זמן גיאוגרפי (ההגדרה הראשונית היא של ישראל/ירושלים)

שינוי גודל גופנים
ניגודיות