Menu

תודה

עיצוב הטופס והגדרת צבעים ופונטים

לכניסה להגדרות הטופס יש להכנס לתפריט עריכה > עיצוב

הגדרת פונטים לטופס
באפשרותכם להגדיר מה יהיה הפונט שיוצג בטופס – הפונט בראשוני הוא  אריאל – לשינוי הפונט בחרו פונט אחר. מתחת לבחירה תוצג דוגמה של משפט בפונט הנבחר.

גודל הפונט הראשוני הוא 14 נקודות… ניתן לשנות את הגודל בין 10 מינימום ל 20 מקסימום.

הגדרת טקסט לכפתור שליחה
אתם יכולים לבחור אחד ממגוון הצבעים לכפתור השליחה.

ניתן להחליף  את הטקסט שיופיע על כפתור השליחה. הטקסט הראשוני שיופיע הוא "שליחה"

 

העלאת תמונה כרקע

טופס הרישות תופס 900 פיקסלים ברוחב. אולם מסכי מחשב רבים מגיעים עד רוחב של 1980 פיקסלים.  ניתן לקבוע כי הרקע יהיה בצבע (הצבע הראשוני הוא לבן) או להעלות תמונה כרקע..

התמונה צריכה להיות מסוג JPG

ניתן לייצב את התמונה ב3 מצבים…שימוש בגודל השעלית, הרחבה של המסך ורקע קבוע… פשוט לשחק ולראות איזה מצב יותר מתאים לכם.

הערה: רוחב התמונה מומלץ בפיקסלים 1980 רוחב  על 900 גובה . צריך לוודא כי משקל התמנה לא יהיה כבד מחצי מגה.

הגדרת צבעים לטופס
באפשרותכם לבחור פלטת צבעים/תבנית של צבעים שהוגדרו מראש. בחירה בתבנית מסדרת לכם סט צבעים שהוכן על ידי מעצבים, ניתן להגדיר לטופס צבע רקע, צבע לקנבס או לכותרות, למילים ולשדות..אפשר לשחק חופשי ..אם יוצא מוזר תמיד ניתן להחזיר לתבנית הראשונית..

הגדרת צבעים למיני אתר (Mini Site (
גם למיני אתר ניתן להגדיר צבעים,  בעיקר של צבעי התפריט העליון, שימו לב כי ניתן לצבוע כל אחד מהחלקים של התפריט. אפשר לשחק חופשי ..אם יוצא מוזר תמיד ניתן להחזיר לתבנית הראשונית..

הגדרת טקסט לכפתור שליחה
אתם יכולים לבחור אחד ממגוון הצבעים לכפתור השליחה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות