Menu

תודה

הגדרת דואר אלקטרוני לניהול הרישום

בחירת שדה דוא"ל להודעות מערכת
הפעולה הראשונה היא להגדיר איזה שדה ישמש אותנו להודעות דואר אלקטרוני (דוא"ל), בדרך כלל בטופס רגיל יש שדה דוא"ל יחיד והוא יבחר באופן אוטומטי על ידי המערכת. לעתים יש מצב של שני שדות אימייל בטופס ואו נדרשים לבחור איזה מהם ישמש להודעות מהמערכת.

בחירת מנהלים שיקבלו הודעות רישום חדש
ניתן לבחור אלו מנהלים יקבלו הודעות על רישום חדש. אין הגבלה למספר המנהלים שיקבלו הודעה. להוספת מנהלים ראה להלן. מנהלי מערכת.

בחירת הודעת אימייל שתשלח למנהל על הודעה חדשה
אנו יכולים לבחור מה יקבל המנהל בהודעת על נרשם חדש. האפשרויות הן: הודעה עם כל פרטי הנרשם, העתק זהה למה שהנרשם קיבל. שילוב של השניים העתק טקסט וכן כל השדות או ללא תוכן רק הודעה.

הודעות חשובות
בחירת מנהלים שיבלו הודעות חשובות מהמערכת. הודעות כאשר מספר הנרשמים הגיע למכסה. כאשר מלאי של פריט מסוים הגיע עומד להיגמר או נגמר

שינוי גודל גופנים
ניגודיות