Menu

תודה

הגדרת מסרונים SMS

אם רכשת אפשרות לשלוח הודעות SMS, תפתח בפניך האופציה לשלוח מסרונים מהמערכת. מסרונים ניתן לשלוח בעת הזמנה להרשמה, הודעה יזומה MEMO SMS, בסיום רישום או בשינוי סטטוס.

הגדרת שדה מספר טלפון נייד
יש לבחור את השדה בו המערכת מחפשת את מספר הטלפון – שדה זה צריך להיות מסוג שדה מספר טלפון. בעת פתיחת טופס חדש המערכת בוחרת את שדה טלפון נייד. מספר הטלפון יכול להיות במבנה ישראלי כדוגמת 054-444-4444 או 972-54-444-444+,

שרת מסרונים בינלאומי
אנו עובדים עם שרת של חברת NEXMO, השרת של החברה שולח הודעות לכל רשתות הסלולר בעולם. שימו לב שיש פעם מחיר במדינות אפריקה או עולם שלישי.
ניתן לפתוח חשבון בחברת NEXMO ולרכוש חבילת הודעות SMS.

לצורך הפעלת ההודעות יש להזין במערכת שלנו את מספר המפתח ואת הקוד השמור. המערכת תציג מתוך מערכת NEXMO מה התקציב שעומד לרשותכם, כמה הודעות נשלחו כבר וכמה באפשרותכם לשלוח בממוצע. שימו לב כי הודעות שאינן באותיות באנגלית מאפשרות פחות סימנים בכל הודעה אחרת תחויבו במחיר כפול

שינוי גודל גופנים
ניגודיות