Menu

תודה

הוספה והגדרת שדות בטופס

בכל אזור ניתן להכניס שדות קלט, סך שדות כמות הקלט נקבעת לפי גודל החבילה שהוזמנה. (מספר השדות לא כולל שדות ייחודיים כמו פרטים לחשבונית מס או , בחירת אמצעי תשלום או הסכמה לתנאי ביטול ותקנון)

  • חבילת כסף – 20 שדות
  • חבילת זהב 30 שדות
  • חבילת פלטינה 30 שדות

הוספת שדה חדש
להוספת שדה חדש יש ללחוץ על New Field, לאחר הלחיתה יפתח חלון בחירת סוג החלון, כאשר בחלק התחתון תוצג דוגמה לסוג השדה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות