Menu

תודה

הרשאות גישה לצפיה באתר

אתר הכנס מאפשר הגדרות גישה לצפיה וסריקה של האתר
סטטוס האתר
אתר פתוח ניתן לצפיה בהתאם למגבלות אם ישנן
אתר סגור לא ניתן לצפות בתוכן של האתר

הגדרה לצפיה מותנית בסיסמה
ניתן לחסום את הצפיה רק למורשים לצפיה. במקרה זה ידרש מהם להזין קוד – שיבחר על ידך

הגדרה לצפיה לרשומים בלבד
ניתן לקבוע כי רק נרשמים לטופס יוכלו לצפות בתכנים שבאתר
ההזדהות תהיה על בסיס שדה יחודי כמו אימייל או טלפון נייד

שינוי גודל גופנים
ניגודיות