Menu

תודה

יצירת טופס רישום חדש

לאחר יצירת חשבון באפשרותך ליצור טפסים במערכת.

ליצירת טופס חדש לחצו על הכפתור New Form

ביצירת טופס חדש תתבקשו למלא את הפרטים הבאים:

  • שם הטופס – לדוגמה שם הכנס "כנס החברה הישראלית לארכיאולוגיה מודרנית", שימו לב כי שם זה יופיע כשם הלשונית בדפדפן וכן יהיה נושא סעיף חיוב בחשובונית לנרשמים
  • כתובת משנה (sub domain) השם של כתובת הטופס ברשת. כתובת המשנה ניתן לכתוב באותיות אנגלית בלבד. ניתן להשתמש בספרות או אותיות קטנות ומקפים (התחלה עם אות)

שימו לבבבחירת סב דומיין ניתן להזין אותיות קטנות בלבד, מספרים ומקף אמצעי.א ניתן להתחיל עם ספרות או מקף, חובה להתחיל עם אותיות באנגלית. מינימום 3 תווים. לא ניתן לכתוב באתיות גדולות Capital letters. לא ניתן לכתוב בעברית

  • בחירת שפת הטופס: עברית או אנגלית
  • האם להשתמש ב-10 שדות ראשונים? יש לסמן וי אם רוצים להשתמש בסט בסיסי כמו תואר, שם פרטי שם ומשפחה וכדומה
  • לבחור את החבילה: התנסות- Demo, כסף, זהב או פלטינה ניתן להתחיל עם חשבון DEMO ולשדרג אותו בהמשך.
  • עם בחירת אחת מהחבילות המתקדמות זהב או פלטינה  יוצע לכם אפשרות להוסיף לחבילה מודלים כגון: מינסייט, מודול מלונות, מודול הזמנות, מודול משלוח SMS
  • בחירת מטבע לתשלום ויצירת הטופס. אם בחרתם בחבילה תועברו לתשלום בפיי פאל.
  • תוכלו לעדכן את פרטי חשבונית המס

לאחר תשלום או בחירת חשבון Demo – תוכלו להיכנס לטופס
כל טופס מהווה כתובת עצמאית ברשת, אנו מקצים לכל טופס סב דומיין המהווה מעין אתר נפרד מהמערכת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות