Menu

תודה

מידע ניתן לראות בלוח הבקרה

בלוח הבקרה תוכלו לקבל מידע אודות קצב הרישום, מכירות, מספר צפיות בטופס, מצב מלאים, ניהול משימות והתפלגות פרטים של נרשמים.

בלחיצה על כפתור Manage  באפשרותכם לקבוע אלו תצוגות מידע יוצגו בלוח הבקרה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות