Menu

תודה

שדה טקסט

זה השדה הכי שימושי, ניתן להשתמש בו כשדה קלט בסיסי לטקסט או להגדיר לו מאפיינים יחודיים, כגון כתובת אימייל, או מספר טלפון או  כתובת אינטרנט או מספר. ניתן לקבוע אם השדה יהיה חובה או לא. ניתק לקבוע את כיוון הקלט מימין לשמאל או משמאל לימין. ניתן לקבוע את שפת ההזנה לדוגמה הזנת שם פרטי ומשפחה באנגלית בלבד. ניתן לקבוע כי השדה יהיה מספר.

במקרה ובחרנו שדה מספר ניתן לקבוע הגדרות נוספות, כגון האם יש ערך כספי. מה ערכי המינימום ומה ערכי המקסימום. האם להציג שדה צר או שדה רחב? האם יש למלאי לשדה זה? האם להציג מצב מלאי? האם המחיר משתנה בנקודת זמן? מה המחיר בנקודת הזמן החדשה? וכו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות