Menu

תודה

שדה תוכן

שדה תוכן
השדה מאפשר קליטת טקסט ארוך, ברוחב שורה אחת או יותר. ניתן לקבוע את שפת הקלט, כמה שורות יוצגו או הגבלה של כמות המילים או הסימנים שניתן להזין

שינוי גודל גופנים
ניגודיות