Menu

תודה

תגיות ראשיות Meta Tags

תגיות ראשיות Meta Tags
ניתן להזין בטופס מידע עבור מנועי החיפוש, מנועי החיפוש מחפשים תיאור התוכן ומילות מפתח. תיאור התוכן יהי סדר גודל של משפט עד שניים. ואילו מילות מפתח מומלץ כ5 מילים או מונחים (צמדי מילים)המופרדים בפסיק בין מילה למילה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות