מדיניות פרטיות

שם חברת ההפקה  ("החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. הודעת פרטיות זו מטרתה לפרט את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, על ידי מי המידע נאסף, לשם מה נאסף המידע, למי עובר המידע וכן על זכויותיך בהקשר זה כגון – כיצד ניתן לעיין במידע שבמאגר ולהסיר עצמי מהמאגר ואיך ליצור אתנו קשר בנוגע לנהלי הפרטיות של החברה.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

אינך מחויב למסור את המידע המבוקש אולם אם ברצונך לעשות שימוש באתר, עליך למסור מידע זה, הנדרש לצורך הרשמה ו/או תשלום ובכך הנך עושה זאת מתוך בחירה והסכמה חופשית.

מידע שאנו עשויים לאסוף

לצורך הודעת פרטיות זו, "מידע"-  נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו. המידע אשר ישמש וייאסף על ידי החברה הינה מידע כהגדרתו בסעיף זה. המידע אותו אנו עשויים לאסוף הינו:

 • שם מלא
 • פרטי יצירת קשר: מספר טלפון וכתובת דוא"ל
 • מקום העבודה
 • תפקיד במקום העבודה

איפה נשמר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

עם מי אנו עשויים לשתף את המידע שלך

אנו עשויים לשתף את המידע שאספנו לגביך עם:

 • החברה היוזמת והמארגנת את האירוע אליו נרשמת באתר.
 • הספק אשר אחראי על בניית אתר ההרשמה.
 • צדדים שלישיים בהתאם לדרישה על פי דין או על פי צו שיפוטי.

איך אנחנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים:

 • לספק לך מידע בדבר שירותי החברה והמלצות מותאמים אישית אליך.
 • להגן מפני הונאה וכל סיכון חוקי או סיכון אחר שקשור לאבטחת מידע.
 • לצורך שליחת הודעות פרסומיות ושיווקיות וזאת רק אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת. כמו כן, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדל מלקבל דברי פרסומת ומידע שיווקי.
 • לצורך שינוי או ביטול השירותים אליהם נרשמת באתר.

איך אנחנו מגנים על המידע שלך

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך הם אינם מעניקים הגנה מוחלטת מפני כל סיכון לחדירה. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, אך תנקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע.

כמו כן, החברה שומרת את המידע שאספה לתקופה מוגבלת בלבד.

כיצד תוכל לעיין במידע שלך

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו המוחזק במאגר מידע. על מנת לעיין במידע יש לפנות בבקשת עיון לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל email  או באמצעות פקס שמספרו : 03- או באמצעות מכתב לקצין הגנת המידע בחברה בכתובת:. אדם אשר מצא כי המידע אודותיו אינו נכון ו/או מדויק או שברצונו לערוך שינוי כלשהו במידע זה מתבקש לפנות לפרטים הרשומים מעלה ולבקש לעדכון/לשנות את המידע.

כיצד ניתן להסיר את המידע מהמאגר

אדם המעוניין כי המידע שלו יוסר מהמאגר של החברה מתבקש לפנות לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל   או באמצעות פקס שמספרו : 03-  או לקצין הגנת המידע בחברה בכתובת:

אדם המעוניין כי לא ישלחו אליו יותר הודעות פרסומיות ושיווקיות, עליו לבקש שיוסר מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור להסרה המופיע בהודעה הפרסומית/שיווקית עצמה.

אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות כתובת הדוא"ל

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע